2014.12.13

Wyniki XIV edycji Konkursu im. Henryka Wereszyckiego i Wacława Felczaka

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2014.

Kapituła Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego podjęła decyzję, że w XIV edycji konkursu spośród nominowanych prac nagrodę główną sponsorowaną przez Wydawnictwo Literackie w wysokości 10 tysięcy złotych (2500 Euro) otrzymuje praca znanego historyka Austriackiego, Prof. Arnolda Suppana pt.  Hitler–Beneš–Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa, t. I–III,  Verlag der  Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2013.

Jednocześnie  nagrodę honorową przyznano Dr. Emilowi Brixowi za książkę pt. Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012. Kapituła podkreśliła przy tym, że niezależnie od wartości samej książki nagroda ta jest również formą uznania dla roli, jaką Dr Emil Brix odegrał w promowaniu idei Europy Środkowej oraz jego współpracy z polskim środowiskiem historycznym.

Nagroda została wręczona 12 grudnia o godz. 11.00 przez Jego Magnificencję Rektora UJ Prof. dr. hab. Wojciecha Nowaka w towarzystwie Dziekana Wydziału Historycznego Prof. dr. hab. Jana Święcha oraz prezesa Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego Prof. dr. hab. Krzysztofa Zamorskiego. Informację o nagrodzie pieniężnej przekazała prezes zarządu Wydawnictwa Literackiego Pani Anna Michalska Zaremba. Nagrodę główną odebrał osobiście Prof. dr hab. Arnold Suppan, który przybył na uroczystość z małżonką. Nagroda honorowa zostanie wręczona Dr. Emilowi Brixowi w trakcie jego kolejnej wizyty w Krakowie. Nie mógł on przybyć na uroczystość w wyznaczonym terminie z racji obowiązków dyplomatycznych; jest aktualnie ambasadorem Republiki Austrii w Wielkiej Brytanii.

Tradycyjnie przed rozpoczęciem uroczystego wręczenia nagrody delegacje Wydziału Historycznego UJ, Instytutu Historii UJ, Wydawnictwa Literackiego oraz Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego złożyły w Collegium Witkowskiego wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi profesorów Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego.

Galeria