2014.12.02

Komunikat ws. nominacji do nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego 2014.

W dniu 27 listopada 2014 r. Kapituła Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustaliła następującą listę dzieł nominowanych do Nagrody Głównej oraz Nagrody Honorowej. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego przyznawana jest od 2001 roku przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i Wydział Historyczny UJ. Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 lat. W kolejnych edycjach Nagroda naprzemiennie przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.  Tegoroczna XIV edycja Konkursu dotyczy książek napisanych przez historyków zagranicznych. Nagroda Główna ufundowana jest przez Wydawnictwo Literackie. Wręczenie Nagrody Głównej oraz Nagrody Honorowej będzie mieć miejsce w dniu 12 grudnia 2014 r., w sali nr 30 Collegium Novum o godzinie 11:00. Wtedy też zostaną podane do publicznej wiadomości ostateczne rozstrzygnięcia  w tegorocznej edycji Konkursu.

Poniżej przedstawiamy książki nominowane do Nagród Głównej i Honorowej w XIV edycji Konkursu:

 • Brix Emil, Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2012.
 • Kiss Gy. Csaba, Hol Vagy, Hazám? Kelet-Közép-Európa himnuszai, Nap Kiadó, Budapest 2011.
 • Ivetic Egidio, Jugoslavia sognata. Lo jugoslavismo delle origini, Franco Angeli, Milano 2012.
 • Mitrovits Miklós, Lengyel, Magyar „két jó barát”. A Magyar-Lengyel  kapcsolatok dokumnetumai 1957–1987, Nepvilág Kiadó, Budapest 2014.
 • Najbar-Agičić Magdalena, U skladu s marksizmom ili činjenicama? Hrvatska historiografija 1945–1960, Ibis, Zagreb 2013.
 • Rauchensteiner Mnafred, Die Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar 2013.
 • Suppan Arnold, Hitler–Beneš–Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa, t. I–III,  Verlag der  Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2013.
 • Rahten Andrej, Ivan Šusteršić – Der Ungerkrönte Herzog von Krain. Die slowenische katholische Bewegung zwischen Reformkonzept und jugoslawischer Staatside, Verlag der  Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2012.
 • Watson Alexander, Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War 1914–1918, Allen Lane and Penguin Books, London 2014.
 • Westerhoff  Christian, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim w latach 1914–1918, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 • Schriffl David, Tote Grenze oder lebendige Nachbarschaft?,  Verlag der  Östereichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2012.
Galeria