2014.10.28

Zaproszenie na uroczystość wręczenia dyplomu zagranicznego członka PTH Prof. Antony Polonsky"emu - 30 X 2014 r.

W dniu 30 października 2014 roku w Sali Libraria Collegium Maius o godzinie 18.00 odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Historycznego Profesorowi Antony Polonsky’emu.

Tytuł Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Historycznego jest najwyższą godnością jednego z najstarszych polskich towarzystw naukowych działającego od roku 1886.  Przyznać je może wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków zbierające się raz na dwa lata. Będący już członkiem zagranicznym PTH Prof. Antony Polonsky dołączył do niewielkiej grupy zagranicznych Honorowych Członków PTH,  luminarzy polskiej historii, tak wyśmienitych nazwisk jak:  Stanisław Biegański, Andrzej Ciechanowiecki, Jacques le Goff, Jerzy Giedroyć, Wacław Jędrzejewicz, Karolina Lanckorońska, Piotr Wandycz oraz Tadeusz Żenczykowski.

Krakowski Oddział posiadający wszelkie plenipotencje Prezydium Zarządu Głównego do wręczenia dyplomu wybrał na tę uroczystość dzień, w którym Prof. Antony Polonsky dołączył do grona doktorów honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polskie Towarzystwo Historyczne chce w ten sposób wyrazić uznanie dla dzieła Profesora, niestrudzonego badacza historii stosunków polsko-żydowskich, założyciela i redaktora prestiżowego czasopisma „Polin. Studies In Polish Jewry”, twórcę Institute for Polish Jewish Studies w Oxfordzie, American Association for Polish-Jewish Studies w Cambridge Mass, członka międzynarodowej Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau. Autora, redaktora i współredaktora szeregu wybitnych dzieł dotyczących dziejów Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich. 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że 12 września 2012 roku  w trakcie ceremonii otwarcia II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polskich Profesor Antony Polonsky otrzymał prestiżową nagrodę Pro Historia Polonorum ufundowaną przez Senat RP oraz statuetkę Galla Anonima za najlepszą pracę obcojęzyczną o dziejach polskich powstałą na przestrzeni 5 lat dzielących pierwszy i drugi kongres. Nagrodzonym zostało jego wielkie  dzieło  „The Jews in Poland and Russia” (t.1: 1350-1881; t.2: 1881-1914; t.3: 1914-2008). Powiedział wtedy , że choć nagroda jest przyznawana cudzoziemcom, to on „nie czuje się obcym historykiem”. „Studiowałem w Warszawie i to tu, w Polsce, przede wszystkim od polskich kolegów, nauczyłem się polskiej historii. Czuję się Polakiem”.

Galeria