Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

poprzednia    

Nagroda Pro Historia Polonorum

Nagroda Pro Historia Polonorum jest przyznawana co pięć lat za najlepszą książkę historyczną wydaną w języku obcym, dotyczącą historii Polski lub regionu środkowoeuropejskiego (z uwzględnieniem związków Polski z tym regionem).  Do aktualnego konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe autorstwa historyków zagranicznych, opublikowane w latach 2012-2016 r.

 

Celem konkursu jest przybliżenie Polakom dorobku obcych badaczy studiujących polską przeszłość i zarazem zachęcenie obcokrajowców do podejmowania tej tematyki. Polska historiografia zawdzięcza nie od dziś wiele badaniom historyków działających poza granicami kraju. Nie tylko polscy emigranci, lecz także uczeni obcego pochodzenia wnosili zawsze i wnoszą nadal wiele nowego do wiedzy o przeszłości Polski odkrywając nieznane wcześniej źródła, ukazując polską historię z nowej perspektywy, a przede wszystkim promując naszą kulturę i historię w świecie.  

 

Zwycięzca otrzymuje statuetkę Galla Anonima [prekursora polskiej historiografii i zarazem obcokrajowca], zaś autorzy wyróżnieni mianowaniem do nagrody otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagroda i dyplomy będą wręczone w czasie inauguracji III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 11 października 2017 r.

 

Dotychczasowi laureaci:

 

T. Snyder, Sketches from a Secret War. A Polish Artist’s Mission to Liberate Soviet Ukraine, Yale 2005

A. Polonsky, The Jews in Poland and Russia, vol. 1-3, Oxford 2010 - 2012

 

 

Zasady przyznawania Nagrody Pro Historia Polonorum za najlepszą książkę historyczną wydaną 
w języku obcym, dotyczącą historii Polski

 

1. Do nagrody mogą być zgłaszane prace naukowe, dotyczące historii Polski lub regionu środowoeuropejskiego (z uwzględnieniem w znacznej mierze historii Polski), opublikowane w języku obcym w latach 2012 - 2016 przez autorów zagranicznych.

 

2. Kapituła nagrody powołana zostaje przez Komitet Organizacyjny III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. W jej skład wchodzą:

Przewodniczący: Dziekan Wydziału Historycznego UJ.

Sekretarz członek  Zarządu Krakowskiego Oddziału PTH.

5 członków z Uniwersytetu Jagiellońskiego

4 członków z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN

1 członek z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II

 

3. Do zgłaszania kandydatur uprawnienie są samodzielni pracownicy naukowi, a zwłaszcza członkowie Kapituły, moderatorzy sympozjów Kongresu, nadto reprezentanci instytucji wspierających Kongres  oraz wydawnictwa. Zgłoszenie winno zawierać krótki uzasadnienie merytoryczne.

 

4. Wstępnej oceny zgłoszonych publikacji dokonują członkowie Kapituły na prośbę przewodniczącego Kapituły.

 

5. Spośród zgłoszonych książek Kapituła wyłania 5 do 10  najwyżej ocenianych pozycji  (proporcjonalnie do liczby zgłoszeń), które  nominuje do nagrody. Zostają one skierowane do zrecenzowania przez specjalistów.

 

6. Spośród nominowanych i zrecenzowanych pozycji Kapituła wybiera 1 pracę przyznając jej autorowi nagrodę główną.

 

7. Kapituła może również wyróżnić honorową nagrodą specjalną jednego badacza zagranicznego za całokształt wybitnego dorobku dotyczącego dziejów Polski.

 

8. Wręczenie nagrody głównej wraz ze statuetką Galla Anonima, dyplomu honorowej nagrody specjalnej oraz dyplomów za prace nominowane odbywa się publicznie w czasie inauguracji Kongresu.

Galeria