O nas

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) to organizacja skupiająca zarówno miłośników historii jak i zawodowych badaczy przeszłości. Celem naszej organizacji jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie.

Stowarzyszenie swoimi korzeniami sięga 1886 r.

Utworzone zostało przez Ksawerego Liskego jako lokalne historyczne towarzystwo naukowe Lwowa. W 1913 r.  PTH powołało swój oddział w Krakowie, zaś od 1925 r. stało się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Obecnie obok oddziału krakowskiego działa jeszcze 47 innych oddziałów terenowych.

Siedzibą Zarządu Głównego PTH jest Warszawa http://www.pth.net.pl

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTH
wybrany na Walnym Zebraniu Członków KO PTH w dniu 29 listopada 2021 r.

Prezes: 
dr Marcin Jarząbek

 

Wiceprezesi:
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP

dr Olga Błyskal

 

Skarbnik:
prof. Stanisław A. Sroka

Sekretarz:
dr Dominik Kadzik

Członkowie:

prof. Andrzej Chwalba

prof. Marek Wilczyński

prof. Zdzisław Noga

mgr Karolina Olszowska

prof. Mariusz Wołos

dr hab. Barbara Klich–Kluczewska, prof. UJ

dr hab. Katarzyna Kuras

dr Dorota Drzewiecka

prof. Łukasz T. Sroka

dr Konrad Meus

dr hab. Elżbieta Orman

dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ
Komisja Rewizyjna:

prof. Bożena Popiołek - przewodnicząca

prof. Krzysztof Zamorski

dr Krzysztof Kloc

 

Honorowi członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego z Oddziału Krakowskiego:

 

Żyjący:

Prof. Florkowska – Frančić Halina, O. Kraków (2012, Gniezno),

Mgr Jaworski Józef, O.Kraków (2018, Białystok),

Prof. Kiryk Feliks, O. Kraków (2006, Pułtusk),

Prof. Salamon Maciej, O.Kraków (2018, Białystok),

 

Zmarli:

Prof. Bieniarzówna Janina (1916 - 1997), O. Kraków (1991, Warszawa),

Prof. Dąbrowski Jan (1890 – 1965), O. Kraków (1956, Warszawa),

Prof. Dobrowolski Henryk (1894 – 1987), O. Kraków (1974, Toruń),

Prof. Frančić Mirosław (1926 -2004), O. Kraków (2004, Kraków),

Prof. Gierowski Józef (1922 -2006), O. Kraków (1994, Gdańsk),

Prof. Grodecki Roman (1889 – 1964), O. Kraków (1956, Warszawa),

Prof. Hoszowski Stanisław (1904 – 1987), O. Kraków (1976, Łódź),

Prof. Kozłowska-Budkowa Zofia (1893 – 1986), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Lenczowski Franciszek (1895 – 1980), O. Kraków (1976, Łódź),

Prof. Pieradzka Krystyna (1908 – 1986), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Przyboś Adam (1906 – 1990), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Tyrowicz Marian (1901 - 1989 ), O. Kraków ( 1985, Opole),

Prof. Vetulani Adam (1901 – 1976), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Wereszycki Henryk (1898 – 1990), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Wolski Józef (1910 – 2009), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Wyrozumski Jerzy (1930 - 2018), O. Kraków (2006, Pułtusk),

Galeria