O nas

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) to organizacja skupiająca zarówno miłośników historii jak i zawodowych badaczy przeszłości. Celem naszej organizacji jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie.

Stowarzyszenie swoimi korzeniami sięga 1886 r.

Utworzone zostało przez Ksawerego Liskego jako lokalne historyczne towarzystwo naukowe Lwowa. W 1913 r.  PTH powołało swój oddział w Krakowie, zaś od 1925 r. stało się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Obecnie obok oddziału krakowskiego działa jeszcze 47 innych oddziałów terenowych.

Siedzibą Zarządu Głównego PTH jest Warszawa http://www.pth.net.pl


Zarząd Oddziału Krakowskiego PTH
wybrany na Walnym Zebraniu Członków KO PTH w dniu 1 czerwca 2015 r.

Prezes:
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

Wiceprezes:
prof. dr hab. Marek Wilczyński


Skarbnik:
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka

Sekretarz:
mgr Barbara Żurek

Członkowie:

prof. dr hab. Andrzej Chwalba
dr Agnieszka Chłosta-Sikorska
prof. dr hab. Zdzisław Noga
mgr Józef Jaworski
dr Elżbieta Orman
dr hab. Stanisław Pijaj
dr hab. Isabell Rösaku-Rydel, prof. UP
dr hab. Jan Rydel, prof. UP
prof. dr hab. Maciej Salamon
mgr Grzegorz Urbanek
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr Czesław Wróbel


Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Andrzej Banach
dr Barbara Klich–Kluczewska
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Galeria