O nas

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) to organizacja skupiająca zarówno miłośników historii jak i zawodowych badaczy przeszłości. Celem naszej organizacji jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie.

Stowarzyszenie swoimi korzeniami sięga 1886 r.

Utworzone zostało przez Ksawerego Liskego jako lokalne historyczne towarzystwo naukowe Lwowa. W 1913 r.  PTH powołało swój oddział w Krakowie, zaś od 1925 r. stało się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Obecnie obok oddziału krakowskiego działa jeszcze 47 innych oddziałów terenowych.

Siedzibą Zarządu Głównego PTH jest Warszawa http://www.pth.net.pl

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTH
wybrany na Walnym Zebraniu Członków KO PTH w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 

Prezes: 
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

Wiceprezes:
prof. dr hab. Marek Wilczyński


Skarbnik:
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka

Sekretarz:
dr Dominik Kadzik

Członkowie:

mgr Zdzisław Bednarek

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

dr Konrad Meus
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab. Elżbieta Orman

dr hab. Janusz Pezda

dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP
dr Kamil Ruszała
dr hab. Łukasz T. Sroka
prof. dr hab. Krzysztof Stopka

mgr Grzegorz Szymanowski
prof. dr hab. Mariusz Wołos


Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Maciej Salamon
dr Barbara Klich–Kluczewska
dr Krzysztof Kloc

 

Honorowi członkowie Polskiego Towarzystwa Historycznego z Oddziału Krakowskiego:

 

Żyjący:

Prof. Florkowska – Frančić Halina, O. Kraków (2012, Gniezno),

Mgr Jaworski Józef, O.Kraków (2018, Białystok),

Prof. Kiryk Feliks, O. Kraków (2006, Pułtusk),

Prof. Salamon Maciej, O.Kraków (2018, Białystok),

 

Zmarli:

Prof. Bieniarzówna Janina (1916 - 1997), O. Kraków (1991, Warszawa),

Prof. Dąbrowski Jan (1890 – 1965), O. Kraków (1956, Warszawa),

Prof. Dobrowolski Henryk (1894 – 1987), O. Kraków (1974, Toruń),

Prof. Frančić Mirosław (1926 -2004), O. Kraków (2004, Kraków),

Prof. Gierowski Józef (1922 -2006), O. Kraków (1994, Gdańsk),

Prof. Grodecki Roman (1889 – 1964), O. Kraków (1956, Warszawa),

Prof. Hoszowski Stanisław (1904 – 1987), O. Kraków (1976, Łódź),

Prof. Kozłowska-Budkowa Zofia (1893 – 1986), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Lenczowski Franciszek (1895 – 1980), O. Kraków (1976, Łódź),

Prof. Pieradzka Krystyna (1908 – 1986), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Przyboś Adam (1906 – 1990), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Tyrowicz Marian (1901 - 1989 ), O. Kraków ( 1985, Opole),

Prof. Vetulani Adam (1901 – 1976), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Wereszycki Henryk (1898 – 1990), O. Kraków (1971, Kraków),

Prof. Wolski Józef (1910 – 2009), O. Kraków (1979, Katowice),

Prof. Wyrozumski Jerzy (1930 - 2018), O. Kraków (2006, Pułtusk),

Galeria