O nas

Polskie Towarzystwo Historyczne (PTH) to organizacja skupiająca zarówno miłośników historii jak i zawodowych badaczy przeszłości. Celem naszej organizacji jest pogłębianie wiedzy historycznej i jej upowszechnianie.

Stowarzyszenie swoimi korzeniami sięga 1886 r.

Utworzone zostało przez Ksawerego Liskego jako lokalne historyczne towarzystwo naukowe Lwowa. W 1913 r.  PTH powołało swój oddział w Krakowie, zaś od 1925 r. stało się stowarzyszeniem ogólnopolskim. Obecnie obok oddziału krakowskiego działa jeszcze 47 innych oddziałów terenowych.

Siedzibą Zarządu Głównego PTH jest Warszawa http://www.pth.net.pl

 

Zarząd Oddziału Krakowskiego PTH
wybrany na Walnym Zebraniu Członków KO PTH w dniu 18 kwietnia 2018 r.

 

Prezes: 
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

Wiceprezes:
prof. dr hab. Marek Wilczyński


Skarbnik:
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka

Sekretarz:
mgr Dominik Kadzik

Członkowie:

mgr Zdzisław Bednarek

dr Agnieszka Chłosta-Sikorska

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

dr Konrad Meus
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab. Elżbieta Orman

dr hab. Janusz Pezda

dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP
dr Kamil Ruszała
dr hab. Łukasz T. Sroka
prof. dr hab. Krzysztof Stopka

mgr Grzegorz Szymanowski
prof. dr hab. Mariusz Wołos


Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Maciej Salamon
dr Barbara Klich–Kluczewska
dr Krzysztof Kloc

 

Delegaci wybrani na Powszechny Zjazd Historyków w Białymstoku w 2018 r.:

prof. dr hab. Andrzej Chwalba

prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr Elżbieta Orman

dr hab. Łukasz T. Sroka

prof. dr hab. Stanisław A. Sroka

prof. dr hab. Marek Wilczyński

prof. dr hab. Mariusz Wołos

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

Kandydaci Oddziału Krakowskiego PTH do tytułu honorowego członka PTH:

Prof. dr. hab. Maciej Salamon

Mgr Józef Jaworski

Galeria